¿Eres mayor de edad?

SI NO

Confirma si tienes 18 años

Faldón apuestas
Publicidad 600x120.gif
Copa Emperador 1988
1987/1988

Copa Emperador 1988

Información Histórica
						


67th Emperor's Cup 1987/88
 
Round 1
Yomiuri              5-0 Doshisha University
NTT Shikoku            0-2 Seino Transportation SC
Honda               2-0 Fujitsu 
Niigata Eleven           0-9 Fujita Industries
Nissan Motors           3-1 Cosmo Oil
Hitachi              1-0 Yamaha Motors
TDK                1-0 Tokai Univerrsity
Hakodate Mazda           1-7 Furukawa Electric
Mitsubishi Motors         1-0 NTT Kanto
Sapporo University         0-3 Toshiba
Sumitomo Metals          5-0 Kyoto Sangyo University
Osaka University of Commerce    1-1 Yanmar Diesel           [4-5 pen]
Mazda               3-0 JATCO
Kawasaki Steel Mizushima      1-5 Toyota Motors
Yawata Steel            0-2 Matsushita Electric
Fukuoka University         0-2 Nippon Kokan
 
Round 2
Yomiuri              2-0 Seino Transportation SC
Honda               0-0 Fujita Industries         [8-7 pen]
Nissan Motors           4-0 Hitachi
TDK                0-5 Furukawa Electric
Mitsubishi Motors         0-1 Toshiba
Sumitomo Metals          3-1 Yanmar Diesel
Mazda               3-1 Toyota Motors
Matsushita Electric        0-0 Nippon Kokan            [4-2 pen]
 
Quarterfinals
Yomiuri              1-1 Honda               [4-2 pen]
Nissan Motors           1-1 Furukawa Electric         [2-3 pen]
Toshiba              0-0 Sumitomo Metals          [3-5 pen]
Mazda               0-0 Matsushita Electric        [4-2 pen]
 
Semifinals
Yomiuri              0-0 Furukawa Electric         [4-2 pen]
Sumitomo Metals          1-2 Mazda               [aet]
 
Final [Jan 1, 1988]
Yomiuri              2-0 Mazda
 [Toledo 44, Totsuka 68]  
 [ref: Takada Shizuo; att: 25,000]
 [Yomiuri: Kikuchi, Matsuik, Kato, Kishino, Tsunami, Mori, Toledo, Ramos,
      Totsuka (87 Miura), Ueshima, Otomo;
  Mazda: Havenaar, Nakamura, Matsuda, Shinto, Sato, Sarusawa, Kimura, Orita,
     Jans, Kobayashi, Imagawa (63 Shima)]Authors: Ian King
and Sergei Makarov

Last updated: 30 Jul 2015

(C) Copyright Ian King, Sergei Makarov and RSSSF 1999/2015